تبلیغات
لبـخند تو ... - 123
-امشبـ دیدیش؟!؟
-آره
-دلت تنگ شده بود؟!؟
-اره..
-این فقط از دور بود
-همینم برام کافیه
-چرا دوباره داری گریه میکنی؟!؟
-دلتنگشم
-خسته نشدی از بس منتظرش موندی؟!؟
-نه
-ولی اون بهت فکر نمیکنه
-برام مهم نیس
-بس کن میمیری
-واسه اون مردن ارزومه
-من مهم نیستم؟!؟
-خب تو باعثشی که نمیتونم فراموشش کنم
-تا کی؟!؟
-اینقدر منتظرش میمونم تا برگرده
-اگه برنگشت؟!؟
-میمیرم
-گناه من چیه اخه که دل تو شدم؟!؟
-توام بی تقصیری مث من ولی من خسته نشدم
-اخه...
-هیس دلم بس میکنی یا نه؟!؟
-بس نمیکنم تو داری خودتو میکشی
- به درک من هنوز دوسش دارم حتی اگه مال من نباشه
.............
وقتیــ از عشقتــ جدا میشیــ اولشـــ داغیـــ...
میگیـــ بیخیالــ باو دنیا رو عشقهــ....
یهــ چند ساعتـــ کهـــ میگذرهـــ هعیـــ تند تند گوشیتو چکـــ میکنیـــ...
عصبیـــ میشیـــ...
میریـــ اســـ امـــ اساییـــ کهـــ دادهــ بود رو همشونو چند دور از اولـــ میخونیــ...
میریـــ تو گالریـــ عکساشو نگا میکنیـــ...
یهــ دفعهـــ گوشیتو میزاریـــ کنار و خیرهـــ میشیـــ بهـــ روبهـــ روتـــ..
فکر میکنیـــ!!.....
بهـــ همهـــ چیــ !!...
الانـــ کجاســـ؟!؟..
چیـــ کار میکنهـــ؟!؟...
اونمـــ دلشـــ برا منـــ تنگـــ میشهــ؟!؟...
اونمـــ دارهــ کمــ کمــ ، کمـــ میارهــ؟!؟....
چیـــ شد اونـــ دوستــ دارمــ گفتنا؟!؟..
اونـــ عشقمـــ گفتنا..
اونــ قولــ و قرارا؟!؟...
حالا میریــ تویـــ خاطراتتـــ دنبالـــ نشونهـــ بگردیـــ کهــ ببینیـــ واقعا عاشقتــ بودهــ یا نهــ..
وارد خاطراتتـــ کهــ میشیــ کنترلــ اشکاتـــ دستـــ خودتــ نیســ..
اینــ کارا میشهــ کار هر روزتــ..
دیگهــ شبا بهــ همــ شبــ بخیر نمیگینــ...
دیگهــ صبا بهــ عشقشــ از خوابــ بیدار نمیشیــ..
دیگهــ امیدیــ بهــ هیچــ چیزیــ نداریــ...
دیگهــ عاشقــ نمیشیــ...
و " تو " از همینــ حالا..
یهــ مردهــ متحرکــ محسوبــ میشیــ...!! 
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.